Česky Slovensky
Breadcrumb navigation

Úvod > O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť J.P.L. LEŠENÍ, s.r.o. vznikla v Českej republike v roku 1997 a už od založenia sa prakticky jedinou činnosťou stala montáž a prenájom kompletných systémov lešenia. Pričom nerozdrobuje svoje aktivity a sústredí sa predovšetkým na kvalitu a efektivitu vykonávaných prác.

Naša spoločnosť sa rozhodla mať zastúpenia aj v zahraničí a preto v polovici roku 2010 expandovala na trhy v Slovenskej republike. Sídlo spoločnosti J.P.L. LEŠENÍ, s.r.o. vzniklo v Bratislave.

Aktuálny objem lešení našej požičovne má približne 80 000 m2 lešení PERI, HAKI a rúrkového, vo veku od 0 do 10 rokov.

Od začatia našej činnosti sa sústredíme na trvalé dodržiavanie kvality vykonávaných prác, vykonávame jej kontroly, tak ako kontroly bezpečnosti prác a zdravia zamestnancov. Práce zaisťujeme z väčšej časti vlastnými zamestnancami v počte cca 40 pracovníkov a čiastočne trvale spolupracujúcimi osobami. Zavedeným systémom na školenie zamestnancov a vykonávanie kontrol kvality vykonávaných prác zamestnancami, ale aj dobrou spoluprácou s kontrolnými či štátnymi úradmi, dosahujeme trvalé štandardy kvality vykonávaných prác.

Tak ako v Českej republike, tak aj v Slovenskej republike je našou hlavnou snahou predovšetkým vyjsť v ústrety požiadavkám investora, za predpokladu dodržania všetkých podmienok nielen bezpečnostných, ale aj ergonomických a funkčných.

Dúfame, že Vás naša ucelená a široká ponuka služieb osloví a v prípade záujmu nás kontaktujete na uvedených telefónnych číslach. Radi si vypočujeme vaše požiadavky a problémy a pokúsime sa ich k vašej spokojnosti vyriešiť.

 

Za J. P. L. LEŠENÍ, s.r.o.
Pavel Ježek
konateľ spoločnosti