Česky Slovensky
Breadcrumb navigation

Úvod > Lešenie > Prenájom lešení

Prenájom lešení

Ak potrebujete postaviť lešenie, neváhajte sa na nás obrátiť osobne na adresách našich stredísk, prostredníctvom našich stránok alebo telefonicky na čísle +421 948 955 224.

Bezprostredne Vás kontaktuje náš odborný technik, ktorý si vyhradí dostatok času na prediskutovanie akcie a na odbornú konzultáciu, prevezme si všetku dostupnú dokumentáciu. Nevadí, ak žiadnu nemáte. Akciu na mieste zameria podľa terénu, v dohodnutom termíne vypracuje cenovú ponuku, v ktorej stanoví predpokladaný termín akcie a takto odošle na uvedené kontakty. A toto všetko samozrejme zdarma aj v prípade, že sa pre nás nerozhodnete.

Montáž lešenia

Pre zložité konštrukcie vypracujeme projekt a zaistíme statické posúdenie.

Naša doprava zaistí prísun materiálu, naši preškolení zamestnanci s odbornými znalosťami, ktoré každoročne prehlbujú aj pri vykonávaných školeniach, vám lešenie odborne a bezpečne zmontujú a technik zodpovedný za akciu Vám lešenie protokolárne odovzdá.

Demontáž lešenia

Po ukončení prác s lešením stačí nahlásiť prostredníctvom e-mailu termín demontovania lešenia a naši zamestnanci vykonajú všetko sami, tak ako pri montážnych prácach. Technik opäť zaistí protokolárne prevzatie lešenia.

 

 

 

 

 

alebo