Podmínky KLUBU JPL LEŠENÍ

KLUB JPL LEŠENÍ

Závazné podmínky členství

Podmínkou vstoupení do našeho klubu je, stát se PŘÁTELI na našich webových nebo FB stránkách a tzv. a představit se nám.

V neveřejné korespondenci budete osloveni naším zástupcem a jemu prosím sdělíte svoje skutečné jméno, rok narození, jakou funkci ve firmě zastáváte a Vaše pracovní kontakty (telefon a e-mail).

Po sdělení těchto informací Vám bude potvrzen vstup do klubu a Vy se stanete jeho právoplatným členem s možností čerpání různých výhod a účastí v soutěžích o zajímavé ceny, které budou v průběhu roku naší společností vyhlašovány.

Chystáme formy odměn za uskutečněné obchodní transakce, soutěže o lístky na zajímavé sportovní akce nebo koncerty po celé ČR.

Odmítnutí, nebo zrušení členství v klubu je možné kdykoli na základě písemné žádosti, která je k dispozici na našich webových a FB stránkách.

Společnost  JPL LEŠENÍ s.r.o. si vyhrazuje právo kdokoli bez udání důvodu klub zrušit.

Společnost J.P.L. LEŠENÍ  s.r.o. si vyhrazuje právo členství v klubu jednostranně ukončit bez udání důvodu.

Členství v klubu automaticky zaniká hrubým porušením důvěry v člena, zejména nevhodným chováním člena na akcích na které mu bude povolen vstup nebo vůči naší společnosti, nebo jakýmkoli porušením podmínek organizátora akce. Dále pak ukončením činnosti ve společnosti nebo firmě, kterou účastník zastupuje (např. ukončení činnosti obchodního subjektu, ukončením pracovněprávního vztahu, atd.).

Členem klubu se může stát účastník opakovaně (např. představením se z jiné společnosti na základě nového pracovního poměru, založením vlastního podnikatelského subjektu), ovšem za předpokladu, že nebyl vyloučen pro porušení důvěry člena.

Veškeré poskytnuté informace nebudeme sdělovat žádné třetí sobě. Budou využívány výhradně společností J.P.L. LEŠENÍ s.r.o. k její obchodní a propagační činnosti a uchování dat bude probíhat v souladu se zákonem 101/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platnost nebo změna těchto podmínek je dostačující zveřejněním na webových stránkách společnosti nebo FB stránkách.